• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2018 r. będą wydawane w Domu Ludowym w Żeglcach 10 stycznia 2018 r. w godzinach od 9.00 do 19.00. Istnieje możliwość wyboru koloru worków według indywidualnych potrzeb.

Niezależnie od miejsca zamieszkania, worki można odebrać w innych punktach w innych miejscowościach (8 stycznia - Draganowa, Sulistrowa, Kobylany, 9 stycznia - Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Leśniówka, 10 stycznia - Żeglce, Zręcin, Chorkówka, 11 stycznia - Faliszówka, Poraj, Kopytowa, 12 stycznia - Bóbrka, Machnówka).

W przypadku nieodebrania ww. materiałów w wyznaczonych terminach - należy kierować się po ich odbiór do firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o. o. zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Ponadto informuje, że pierwsza zbiórka odpadów komunalnych w 2018 r. w naszym sołectwie odbędzie się 3 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów. Szczegóły dotyczące tego co wrzucamy do worków w danym kolorze znajdują się w poniższym pliku.

https://drive.google.com/file/d/1qSdh11-EMr9w62KS9QGraDvFDezodIqp/view?usp=sharing

Harmonogram wywozu odpadów:

http://chorkowka.pl/wp-content/uploads/2017/12/harmonogram2018.pdf