• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

W Dniu Flagi 2 maja 2018 r. odbyła się uroczystość

odsłonięcia i poświęcenia tablicy i krzyża na cmentarzu parafialnym w Zręcinie w miejscu gdzie znajdowała się kwatera wojenna z I wojny światowej.  W trakcie  III Rajdu Partyzanckiego odsłonięta została również tablica w lesie Żeglce - Debrza gdzie ukrywali się więźniowie uwolnieni podczas Akcji Pensjonat.  Więcej nt. w/w wydarzeń :
http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1719
i
https://www.chorkowka.net/…/3592-odslonieto-tablice-na-cmen…

relacja foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=195831887881901&set=pcb.195722144559542&type=3&theater