Drukuj

 

W marcu b.r. Ochotnicza Straż Pożarna w Żeglcach złożyła wniosek na konkurs grantowy ogłoszony przed Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.

Opracowany przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę” wniosek uzyskał wysoką ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania w wysokości 24 999zł. Za te pieniądze powstanie przestronna i funkcjonalna altana parkowa wyposażona w murowane grilowisko.

 

Altana uzupełni program funkcjonalny placu przy budynku OSP – na co dzień będzie stanowić miejsce odpoczynku i schronienie przed słońcem dla użytkowników już istniejącego placu zabaw i trawiastego boiska do siatkówki, a w niedługim czasie siłowni zewnętrznej, na którą środki pozyskała Gmina Chorkówka w ramach innego programu LGD „Kraina Nafty”, ale będzie wykorzystywana także podczas licznych imprez sportowych organizowanych w naszym Sołectwie, pikników szkolnych, festynów, dożynek czy innych wydarzeń. Będzie też dostępna dla wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby np. zorganizować uroczystości rodzinne w plenerze.

 

„Aby działania oddolne były skuteczne, a współpraca płynna, społeczność musi się dobrze poznać, zintegrować. Od kilku lat mieszkańcy Żeglec coraz lepiej poznają siebie nawzajem i swoje potrzeby, integrują się z nowoprzybyłymi mieszkańcami i reintegrują dzięki wydarzeniom kulturalnym organizowanym w naszej miejscowości – mówi sołtys Żeglec, Grzegorz Węgrzynowski – a wyniki zacieśniania tych więzów sąsiedzkich są już widoczne. Łącznie kilkadziesiąt osób pracowało przy porządkowaniu tej działki, budowie ogrodzenia, nasadzeniach, równaniu terenu, budowie boiska. Kilkanaście osób uczestniczyło w opracowywaniu wniosku. To żywy dowód, że mieszkańcy nie muszą czekać, aż samorząd zidentyfikuje ich potrzeby i problemy, ale mogą sami wychodzić z inicjatywą i realizować działania. W ten sposób budujemy w Żeglcach społeczeństwo obywatelskie.”

 

Obecnie OSP i LGD „Kraina Nafty” przygotowują się do podpisania umowy o powierzenie grantu. Według harmonogramu, prace mają rozpocząć się już jesienią, by altana była gotowa na początku wiosny 2019 r. OSP Żeglce i Stowarzyszenie „Że Chcę” poszukują też sposobów na dalsze doposażanie placu i budynku wielofunkcyjnego.