Drukuj

Informacja dla mieszkańców Żeglec, którzy chcieliby skorzystać z pomocy żywnościowej

oraz spełnią poniższe kryteria. Wystawianie skierowań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce odbędzie się  w dniach: 6,7,8 listopada 2018 r. w godzinach od 8.00 do 14.00. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 1056 zł, kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 1402 zł. Do dochodu wlicza sie m. in.: - wynagrodzenie za prace, odcinek renty/emerytury lub decyzja. Na miejscu można sprawdzić dochód z świadczeń rodzinnych i dochód z gospodarstwa rolnego. Każdy zgłaszający powinien okazać zaświadczenie o dochodzie za październik 2018 r.