• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

W minioną sobotę w sali Domu Ludowego w Żeglcach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w LKS Błękitni Żeglce.
Po blisko 2 godzinnej debacie na czteroletnią kadencję wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli:

Prezes: Tomasz Serwa
Wiceprezes: Michał Wolski
Sekretarz: Sławomir Pękala
Skarbnik: Tomasz Gunia
Członkowie zarządu: Tomasz Laskoś, Daniel Skalski

Komisja rewizyjna
Przewodniczący: Mateusz Grzesik
Członkowie: Antoni Wolski, Arkadiusz Frużyński