• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Zebranie wiejskie odbyło się w dniu 16.03.2019 r. w Sali Domu Ludowego w Żeglcach. Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 59 osób uprawnionych do głosowania.
Wśród obecnych gości znaleźli się m. in. Wójt Gminy Chorkówka pan Grzegorz Węgrzynowski, zastępca wójta pan Tomasz Tłuściak oraz Radny Powiatu Krośnieńskiego pan Stanisław Sajdak.
Zebranie wiejskie sołectwa Żeglce otworzyła sołtys miejscowości pani Iwona Skalska, która powitała przybyłych i przedstawiła porządek zebrania.

Przewodniczącym zebrania została pani Iwona Skalska, wybrana jednogłośnie, natomiast na protokolanta zebrania wybrano jednogłośnie panią Katarzynę Jagieło.
Do prac w Sołeckiej Komisji Wyborczej powołano panią Olgę Słowik – Matys, pana Jarosława Kaszę oraz pana Patryka Gruszkę.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nową Radę Sołecką tworzą: Maciej Bęben, Jan Wierdak, Marek Banaś, Michał Wolski, Wojciech Bularski, Janusz Frużyński, Katarzyna Jagieło, Anna Łopatkiewicz, Paweł Fruga, Marcin Laskoś.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018 przedstawił pan Grzegorz Węgrzynowski, ówczesny sołtys miejscowości i przedstawiało się ono następująco:
- przygotowanie dokumentacji na oświetlenie drogi gminnej – 3600,00 zł
- remont instalacji w Domu Strażaka – 14415,00 zł
- kopanie rowów 730 mb. – 3185,70 zł
- naprawa przełomów 60 mb. – 3321,00 zł
- dywanik na drodze gminnej – 36091,27 zł
- remonter – 3500,00 zł
- odśnieżanie dróg – 4131,00 zł (styczeń/luty) + 2703,24 zł (listopad/grudzień)
Czynności podejmowane przez sołtysa i Radę Sołecką w roku 2018:
- kontynuacja działalności kulturowej: II Orszak Trzech Króli i jasełka, gościnny występ w Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej, jasełka w Krośnieńskim Hospicjum, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (współorganizator), Bieg „Tropem Wilczym”, projekcja filmów; „Jako w niebie, tak i w Komańczy, „Niezłomni”, Dzień Kobiet, występ na pięcioleciu Niepublicznego Przedszkola „Misiowo”, Kiermasz Wielkanocny, rocznica Powstania Warszawskiego.
- wydarzenia sportowe: turniej bilardowy, iv bieg i marsz o puchar sołectwa Żeglce, turniej legend piłkarskich, turniej dwójek siatkarskich, turniej piątek piłkarskich, turniej siatkówki kobiet o puchar prezesa stowarzyszenia "Że Chcę"
- inna działalność: gminna akcja sprzątania świata, organizacja wycieczek (Bieszczady, Zakopane, Ukraina), zbiórka dla Polaków mieszkających na Ukrainie (parafia Przemyślany), organizacja wystawy poświęconej mieszkańcom Żeglec „Żeglce Naszych Przodków – podróż w głąb historii lokalnej”
 Podział środków na drogi w sołectwie na rok 2019 r. (po spotkaniu z Radą Sołecką):
– 7939,68 zł - odśnieżanie (styczeń – luty)
- 26000,00 zł – dywanik na drodze gminnej
- 3000,00 zł – remonter
- 3383,26 – fundusz dodatkowy
Razem: 40322,94 zł
 Głosowanie za takim podziałem środków na drogi:
- za – 59
- przeciw – 0
- wstrzymało się – 0
Wolne wnioski mieszkańców, sprawy różne:
- pan Stanisław Sajdak poinformował, że złożył do Starostwa petycję dot. oznakowania dróg w sołectwie oraz o przebudowie drogi powiatowej nr 1953,
- pani Iwona Skalska poinformowała o akcji sprzątania wsi, która ma się odbyć 23.03.2019 r.,
- pan Jacek Dubis wystąpił z propozycją przeprowadzenia spotkania z onkologiem,
- pan Karol Winiarski ponowił kwestię kanalizacji oraz oświetlenia na Kolanówce,
- pan Jerzy Hac podjął temat oświetlenia ulicy Debrzy.