• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Rada Sołecka wsi Żeglce zaprasza wszystkich na pierwszą inauguracyjną wycieczkę w tym sezonie wędrówkowym. Jako że w wyższych partiach gór zalega spora warstwa śniegu dla rozruszania po zimowym śnie proponujemy wycieczkę w malowniczy zakątek Bieszczad - Źródła Sanu - najdalej na południe wysuniętego, dostępnego turystycznie regionu Polski. Na trasie znajdują się nieistniejące już wsie Bukowiec, Bieniowa i Sianki, których jedynymi śladami są samotne krzyże, pozostałości zabudowań, cerkwi i cmentarzy. Po drodze natkniemy się również na Grób Hrabiny oraz ruiny zamku Stroińskich.

Z uwagi na zamknięcie przez Bieszczadzki Park Narodowy szlaku na odcinku Bieniawa-Sianki, modyfikujemy trasę naszej sobotniej wędrówki. Udamy się inną, aczkolwiek malowniczą i widokową trasą z Bukowca do rezerwatu Sine Wiry, następnie ścieżką przyrodniczą, która zaprowadzi nas do punktu widokowego na Korbani. Stąd podziwiać można widoki na Wysokie Bieszczady oraz Zalew Soliński. Warto zabrać ze sobą lornetkę. Podczas wędrówki zobaczymy również piękną cerkiew w Łopiance, oraz zabytkowy kościół w Bukowcu. Godzina wyjazdu oraz koszt pozostają bez zmian.
Gdyby ktoś jeszcze był chętny pozostało kilka miejsc wolnych.

Plan wyprawy:
6.00 - wyjazd (Dom Strażaka w Żeglcach)
8:00 - wyjście na szlak z Bukowca
8-16 - przejście malowniczym szlakiem
16:30 - wyjazd w drogę powrotną
18:00 - planowana obiadokolacja
Powrót do Żeglec w godzinach wieczornych

Koszt wyprawy - 65 zł (przy liczbie 45 uczestników),  w tym przejazd, ubezpieczenie, obiadokolacja, przewodnik.
Zapisy pod nr telefonów:
606853093
733066795
UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona, kto pierwszy ten lepszy.