• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

[Wczorajszy artykuł był oczywiście prima aprilisowym żartem :-)]

W dniu wczorajszym w Zręcinie odbył się IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie to skupiło bardzo dużą liczbę uczestników oraz kibiców i sympatyków. Przy bardzo pięknej pogodzie, w pięknej scenerii przyrody, zawodom towarzyszyły również liczne atrakcje. Na zaproszenie Organizatorów odpowiedziały także Władze Samorządowe nie tylko z naszej Gminy, ale również Powiatu i Województwa.

Widząc jak duże jest zaangażowanie miejscowej ludności, przedstawiciele obydwu sąsiadujących miejscowości zwrócili się do Władz Samorządowych o połączenie ich w jedną całość, tak aby powstał Związek Żeglecko-Zręciński z siedzibą na Przylaskach. Po długich, aczkolwiek owocnych negocjacjach porozumienie takie zostało podpisane. Jak nieoficjalnie wiemy pierwszym krokiem będzie wybór władz Związku, który zgodnie z kalendarzem wyborczym miałby odbyć się na przełomie maja i czerwca. Mieszkańcy wybierać będą jednego wspólnego sołtysa spomiędzy dwójki obecnie urzędującej. Kolejnym krokiem będzie nowy podział administracyjny Związku. Jak udało nam się ustalić zmienią się nazwy niektórych ulic czy przysiółków. Zniknie nazwa Przylaski i Kolanówka, a w ich miejsce pojawi się ul. Partyzancka. To tylko niektóre ze zmian jakie zostaną wprowadzone. Wkrótce poinformujemy o kolejnych podjętych krokach.