Drukuj

Zmartwychwstał Pan! Niech w ten czas otuchy i nadziei spłynie na nas radość, pokój, wzajemna życzliwość.

Chrystus dzisiaj daje nam świadectwo swej siły zwyciężając śmierć. Pan stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a kiedyś, z Jego łaską i pomocą, przyjdzie nam samym również zmierzyć się ze śmiercią.  Szczególnie dzisiaj w tym wyjątkowym dniu  wierzymy, że zwyciężymy. Dlatego w tym trudnym czasie, gdy nie możemy spotkać się z rodziną i przyjaciółmi żeby sławić wielkość Pana, szanując Jego dar życia w swych domach z najbliższymi lub nawet samotnie wychwalajmy Go i z ufnością patrzmy w przyszłość. Oby w naszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania.

W tym niezwykłym czasie życzymy, aby Chrystus Zmartwychwstały przyniósł dla Was wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Zdrowych i spokojnych Świąt życzą Sołtys, Radni, Rada Sołecka oraz przedstawiciele wszystkich organizacji działających na terenie sołectwa Żeglce.