• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Mieszkańcy naszego Sołectwa zainteresowani otrzymaniem pomocy żywnościowej, proszeni są o zgłaszanie się do GOPS w Chorkówce od dnia 26 stycznia 2021 do dnia 05 lutego 2021,

celem wypełnienia odpowiedniej dokumentacji. Kryterium dochodowe obowiązujące w tym roku na jednego członka rodziny to 1161,60, a dla dla samotnie gospodarującej to kwota 1542,20. Zgłaszający powinni okazać zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedni, oraz zaświadczenie o posiadaniu pola pobrane z Urzędu Gminy w przypadku osób, które to dotyczy.