• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Alleluja, Jezus żyje,
On, co za nas życie dał,
Już Go grobu noc nie kryje,
Jak powiedział, zmartwychwstał.

 Może być komiksem

Wesołych Świąt Wielkanocnych, pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi. Umiejętności dostrzegania piękna tego świata i oczywiście wiary w Siebie i swoje możliwości. Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą. Aby Święta Wielkiej Nocy były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia, dającego radość, pokój i nadzieję, szczególnie w tak trudnym okresie w jakim przyszło nam je przeżywać.
Wszelkiej pomyślności dla wszystkich Mieszkańców Sołectwa oraz Gości z serca życzą: Sołtys, Radni, Rada Sołecka oraz przedstawiciele wszystkich organizacji działających na terenie Żeglec.