• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Regulamin Biegu Tropem Wilczym ŻEGLCE 2021

I. CEL IMPREZY:
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: LKS ‘’Błękitni’’ Żeglce
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce ‘’Że Chcę’’ , Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce, KGW Żeglce

III. TERMIN I MIEJSCE:

Start biegu oraz marszu:
Bieg 1963 m – parking przy Domu Strażaka w Żeglcach.
Bieg i Marsz Nordic Walking – parking przy Domu Strażaka w Żeglcach,
Biuro zawodów otwarte w godzinach 10:000-11:30 w Domu Strażaka w Żeglcach
O 11:30 zbiórka uczestników na parkingu pod Domem Strażaka w Żeglcach.
11.40 – pokaz Musztry Paradnej w wykonaniu młodzieży z Liceum im. Marii Konopnickiej z Jedlicza

Dystans: 1963 m oraz 6 km (ta sama trasa dla biegu oraz marszu Nordic Walking)
Bieg ma charakter biegu przełajowego – górskiego po nawierzchni asfaltowej, kamienistej i trawiastej.

IV. UCZESTNICTWO:
Udział w biegu oraz marszu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 15 sierpnia 2021  r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

V. ZGŁOSZENIA:
Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.zeglce.pl
Limit uczestników 140 osób. (25 osób Nordic Walking, 40 osób Bieg na dystansie 1963 m, 75 osób Bieg na dystansie 6000 m). Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 11 sierpnia 2021 r.,  bądź do czasu osiągnięcia limitu. Jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty, możliwe będzie zapisanie się na listę startową, w dniu Biegu w godzinach otwarcia biura zawodów.
Uwaga: w przypadku braku zapisów w danej kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany limitów uczestników w poszczególnych kategoriach.
 Lista uczestników będzie aktualizowana co kilka dni i dostępna www.zeglce.pl oraz na fanpage LKS Błękitni Żeglce 1960.

VI. FINANSOWANIE:
Opłata startowa wynosi:
25 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie www.zeglce.pl  w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r.
30 zł  (brutto) płatne gotówką w biurze zawodów przed biegiem – dotyczy tylko osób rejestrujących się w dniu zawodów

VII. POMIAR CZASU:
Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

VIII. KLASYFIKACJE:
- generalna K i M dla biegu 1963 m
- generalna K i M dla biegu 6000 m
- generalna K i M dla marszu Nordic Walking

IX. NAGRODY:
Pierwsze 140 zgłoszonych osób w pakiecie startowym otrzyma nr startowy, koszulkę oraz pamiątkowy medal. W przypadku startu w dwóch kategoriach uczestnik otrzymuje jeden medal. Pozostali  uczestnicy numer startowy. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. Dla pierwszej trójki w sześciu wymienionych kategoriach przewidziane są pamiątkowe puchary, oraz dyplomy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,
- Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Zawodnicy biegu oraz marszu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,
- Uczestnicy Biegu po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego,
- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody materialne uczestników Biegu, zawodnicy zobligowani są do zabezpieczenia we własnym zakresie swoich wartościowych rzeczy,
- Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nie zapewnia ubezpieczenia NNW, które to zawodnicy powinni wykupić we własnym zakresie,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,
- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji trasy Biegu,
- Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zapisując się do udziału w Biegu lub Marszu akceptuje jego postanowienia.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 501800731, 510251003 oraz na stronie www.zeglce.pl, LKS Błękitni Żeglce 1960 (facebook) oraz www.tropemwilczym.pl