• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy naszego sołectwa zainteresowani otrzymaniem pomocy żywnościowej,

proszeni są o zgłaszanie się w dniach od 20 do 28 lutego 2023, do GOPS w Chorkówce, celem wypełnienia skierowań. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 1320,00 zł, a dla osób samotnych 1707,00 zł. Zgłaszając sie do GOPS należy zabrać ze sobą zaświadczenie o dochodach za miesiąc styczeń 2023, w przypadku emerytów/rencistów wystarczy ostatni odcinek renty/emerytury. Druk zaświadczenia można wybrać w GOPS lub pobrać ze strony www.gops.chorkowka.pl w zakładce pomoc społeczna/druki do pobrania. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie proszone będą o pomoc przy rozładunku żywności, tak jak miało to miejsce do tej pory.

Informację powyższą prosimy przekazać osobom starszym oraz nie posiadającym dostępu do internetu.