• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

11 marca 2023 roku o godz. 16:00 w Domu Ludowym w Żeglcach odbędzie się spotkanie wiejskie, na którym zostaną przedyskutowane najważniejsze dla naszej miejscowości sprawy a także podział środków na drogi i tematy bieżące.

Do udziału w zebraniu zachęcamy wszystkich zainteresowanych losami naszej miejscowości.