• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Spis treści

Początki działalności sportowej po II wojnie światowej w Świerzowej zanotowano w 1950r. Wtedy to właśnie z inicjatywy Feliksa Kozubala powstał Ludowy Klub Sportowy. W tym samym roku wybudowano w Świerzowej boisko po piłki nożnej i równocześnie boisko do piłki siatkowej, a w roku następnym obok boiska powstała 100 metrowa bieżnia żużlowa. Było to jedno z pierwszych boisk w okolicach Krosna.

W pierwszych latach działalności sportowej zespół ze Świerzowej rozgrywał mecze, które traktowane były jako gra rekreacyjna, a następnie mecze z sąsiednimi wioskami.

Później Świerzowa zaczęła rozgrywać mecze towarzyskie oraz mecze w ramach tzw. "Lig Wiejskich". Z relacji ustnych byłego piłkarza i zasłużonego działacza Władysława Foremnego wynika że na takie mecze piłkarze wyjeżdżali "furmankami". Za przykład może posłużyć wyjazd do Haczowa w latach pięćdziesiątych, kiedy to po dojechaniu na miejsce, niektórzy z zawodników byli tak zmęczeni podróżą że nie mogli w pełni zaprezentować wszystkich swoich umiejętności. Bywało tak wielokrotnie jednak takie były realia tamtych lat, i niestety takie sposoby prowadzenia działalności sportowej. W roku 1952 LZS Świerzowa rozegrał mecz na otwarcie stadionu w Iwoniczu ze Stalą Rzeszów przegrywając 5:0.

W latach 50-tych w drużynie występowali między innymi: Roman Szubra, Tadeusz Krzysztyniak, Adam Krzysztyniak, Władysław Foremny, Władysław Wosiewicz, Kazimierz Kozubal, Albin Szydło i Jakub Szydło a przewodniczącymi Zarządu byli: w latach 1950-1957 Władysław Wosiewicz, a w latach 1958-1964 Raab Wiesław.

Jednak drużyna ta występowała tylko do końca lat 50-tych. Później działalność sportowa została zawieszona z bliżej nie wyjaśnionych przyczyn. Najprawdopodobniej były to przyczyny natury finansowej.

Dopiero w 1966 roku ponownie przystąpiono do organizacji zespołu i budowy boiska. Zarząd LKS cel ten osiągnął i na wiosnę 1967 roku zespół ze Świerzowej rozpoczął rozgrywki o mistrzostwo klasy "C" na własnym boisku, rezygnując z wypożyczenia boiska na WSK Krosno. 16 grudnia 1967r. Gromadzka Rada Narodowa w Zręcinie przekazała grunt gromadzki w Świerzowej Polskiej na rzecz LZS w dzierżawę na 30 lat z opłatą symboliczną złotówki rocznie.

Boiska zostało doprowadzone do stanu użytkowania dużym wkładem społecznym działaczy i młodzieży wiejskiej, która zasadziła również około 200 drzew. Boiska zostało zgłoszone również do konkursu w którym Świerzowa została wyróżniona przez Zarząd Główny wraz z przyznaniem nagrody 5000zł, co w całości zostało przekazane na zakup sprzętu sportowego. Ogólna wartość prac związanych z budową boiska wyniosła ok 50000zł, z czego wiele prac wykonano w czynie społecznym.

Działalność LZS w okresie wspierały następujące organizacje:
- Kółko Rolnicze, które wykonało prace w czynie społecznym na sumę 1200zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich, które na działalność LZS przekazało kwotę 1800zł.
Zasłużonymi działaczami w tym okresie byli Raab Wiesław, Lenik Lesław oraz Zajdel Roman.

W zespole występowali między innymi: Lech Józef, Foremny Kazimierz, Krzysztyniak Roman, Jastrząb Jan, Krzanowski Kazimierz, Socha Emil, Socha Krzysztof, Kochański Roman, Kozubal Kazimierz, Kukulski Janusz, Raab Wiesław, Adamik Stanisław, Marszałek Józef, Kisiołek Ryszard, Stryczniewicz Mieczysław, Żołna Leszek, Dobrzański Tadeusz, Tarnowski Zbigniew, Zuzak Leszek, Lenik Leszek oraz Żebracki Tadeusz, który wraz z "Krośnianką" Krosno zdobył tytuł wicemistrza Polski juniorów.

W dniu 21 lipca 1968 roku w Bóbrce, LZS Świerzowa odniósł znaczący sukces, zdobywając puchar ufundowany przez Radę Powiatową LZS.

W Świerzowej pod koniec lat 60-tych prowadzona była również działalność kulturalno-oświatowa. W 1966 roku z inicjatywy ZMW przy czynnym poparciu GRN w Zręcinie, otwarty został w pomieszczeniu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Klub Książki i Prasy. Współorganizatorem Klubo-Kawiarni był "Ruch", który wyposażył ją w odpowiedni sprzęt wartości ok. 20000zł.

W 1968r. skład Społecznej Rady Klubu wchodzili:
- Przetacznik Stanisław jako Przewodniczący,
- Gorgoń Wanda Zastępca Przewodniczącego,
- Zajdel Roman Sekretarz,
członkowie: Jastrząb Jan, Kisiołek Andrzej, Wołpiński Władysław, Mackoś Szymon, Wiewiórski Adam oraz Szubra Roman.

W toku swej działalności Społeczna Rada klubu starała się organizować i podnosić na wyższy poziom pracę oświatową w klubie. Członkowie LZS zbierali się w Klubie i opracowywali plany treningowe i gier. Oprócz tego ZMW organizował w Klubo-Kawiarni rozgrywki brydżowe oraz szachowe.

W 1968 roku zostały przeprowadzone wybory do Zarządu LZS Świerzowa po których w skład Zarządu wchodzili:
- Foremny Władysław jako przewodniczący,
- Zajdel Roman Zastępca Przewodniczącego,
- Lenik Leszek Sekretarz,
- Janocha Józef Skarbnik,
- Raab Wiesław Gospodarz
- Socha Michał Członek
- Żebracki Tadeusz Członek
- Kozubal Kazimierz jako kierownik sekcji piłki nożnej.

Nowo wybrany Zarząd od pierwszych chwil przystąpił z pełnych zapałem do wytężonej pracy co miało odzwierciedlenie w jej wynikach. W finansowaniu działalności LZS w tych latach pomagały:
- G.S. Chorkówka, który przyznał zapomogę pieniężną,
- GRN Zręcin.

Ponadto Zarząd organizował zabawy dochodowe, z których pieniądze zostały przekazane na wydatki związane z: dojazdami na mecze, na zakup i konserwację sprzętu sportowego, opłatami sędziów, utrzymaniem i przygotowaniem boiska sportowego do zawodów.