• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

W minioną sobotę, 5 lipca 2014 roku odbyły się uroczystości z okazji 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeglcach. Świętowanie rozpoczęło się od Mszy Świętej w kościele parafialnym w Żeglcach o godz. 15:00, na której został poświęcony nowo zakupiony sztandar OSP. Następnie cały orszak przemaszerował z kościoła na plac koło remizy, gdzie nastąpiło przywitanie przybyłych gości, przedstawienie historii OSP w Żeglcach, uroczyste nadanie sztandaru przez przedstawicieli Związku OSP, a także nadanie odznaczeń zasłużonym dla żeglceckiej OSP. Po uroczystościach oficjalnych zaproszeni goście przenieśli się do budynku OSP na przygotowany poczęstunek.

Zarząd i druhowie OSP kierują serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców Żeglec, którzy przyczynili się do organizacji obchodów poprzez zakup pamiątkowych cegiełek rozprowadzanych w naszej miejscowości - bez waszej życzliwości nie udałoby się tego dokonać.