• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

30 maja 2015 r. (sobota) odbędzie się pierwszy bieg o Puchar Sołectwa Żeglce. Start biegu przewidziany jest na godzinę 15.30. Zbiórka uczestników o godzinie 14.45 obok Domu Strażaka w Żeglcach. Organizatorem biegu jest: Rada Sołecka, LKS "Błękitni" Żeglce oraz OSP Żeglce, a patronat medialny pełni portal www.zeglce.pl

 

W rozwinięciu znajdziesz szczegółowy REGULAMIN BIEGU oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udostępniamy do pobrania formularz zgłoszeniowy do I Biegu o Puchar Sołectwa Żeglce.

Aby pobrać, kliknij TUTAJ

 

 

 

REGULAMIN BIEGU:


Regulamin I Biegu o puchar Sołectwa Żeglce

 

1.  Cel i miejsce i termin imprezy.

- popularyzacja sportu i rekreacji, zachęta do aktywnego spędzania czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia

- miejsce imprezy, sołectwo Żeglce, obszary Podlas (start), tereny leśne oraz Żeglce wieś (meta),

- zdjęcie trasy na Faceebook-u (profil Nasze Żeglce)

- termin biegu 30 maja 2015 r.

 

2. Organizator

- Rada Sołecka wsi Żeglce, OSP Żeglce i LKS „Błękitni” Żeglce, patronat medialny www.zeglce.pl

- organizator zapewnia opiekę medyczną oraz napoje dla uczestników,

 

3. Program zawodów.

- spotkanie organizacyjne przed biegiem obok Domu Strażaka w Żeglcach o godz. 14.45, następnie przejście na start i początek biegu o godz. 15.30.

- zawodnicy zgodnie z listą startową wyruszają na trasę biegu w odstępach jedno minutowych, na trasie znajdują się punkty kontrolne (nie dobiegnięcie do punktu kontrolnego oznacza dyskwalifikację),

- starty zawodników w zależności od ilości zawodników w godzinach 15.30 – 16.15,

- po zakończeniu biegu, wszyscy uczestnicy przemieszczają się pod Dom Strażaka w Żeglcach gdzie nastąpi zamknięcie biegu i wręczenie pucharów i dyplomów w

kategorii kobiet i mężczyzn,

 

4. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikiem biegu może być osoba która spełni następujące warunki:

- zgłosi swój udział telefonicznie pod wskazane numery telefonów 501 800 731, 663139193 do dnia 28 maja 2015 r. do godziny 24.00

- ma ukończone 18 lat (należy posiadać dokument tożsamości),

- posiada ze sobą podpisany formularz zgłoszeniowy, który można wydrukować ze strony www.zeglce.pl,

- otrzyma przed startem od organizatorów bezpłatny numer startowy, który należy zamocować na przedniej stronie koszulki ze względu na weryfikację zawodników w punktach kontrolnych,

 

5. Kategorie wiekowe.

- kategoria OPEN kobiet i Kategoria OPEN mężczyzn.

 

6. Dystans.

- dystans biegu liczy około 5000 m

 

7. Klasyfikacja.

- zwycięzcą w każdej kategorii zostaje zawodnik/zawodniczka który/a pokona wyznaczony dystans i uzyska najlepszy czas i nie pominie żadnego punktu kontrolnego,

 

8. Nagrody

- zwycięzca biegu w każdej kategorii otrzymuje Puchar, zawodnicy z miejsc 2-3 otrzymują statuetki, pierwszych pięciu zawodników i pięć pierwszych zawodniczek otrzymuje dyplomy,

 

9. Zasady rozgrywania.

- bieg zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie,

- na trasie biegu ustawieni będą strażacy, którzy będą kierować zawodników, będą również znajdowały się znaki na drzewach wskazujące kierunek biegu oraz punkty kontrolne,

- organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy,

- zawodnik, który przekroczy limit czasowy (1 godzina od startu) nie zostanie sklasyfikowany,

 

10. Postanowienia końcowe.

- każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu znajdującym się w formularzu zgłoszeniowym,

- każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją biegu, promocją biegu i umieszczenia ich w komunikacie końcowym oraz do umieszczenia ich na stronie internetowej,

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do przestrzegania go,

- lista startowa wraz z godziną startu w poszczególnych kategoriach ukaże się 24 godziny przed startem na stronie www.zeglce.pl,

- o ewentualnym odwołaniu biegu (np. złe warunki atmosferyczne itd.) zawodnicy dowiedzą się z komunikatu na www.zeglce.pl i na facebooku Nasze Żeglce najpóźniej do godziny 13.30 w dniu biegu,

- trasa biegu liczy około  5000 metrów,

- organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach,

- uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim,

- w razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów,

- uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach,

Pozostałe informacje pod numerami telefonów podanymi wyżej.