• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Regulamin

I. CEL IMPREZY
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: Klub Biegacza "Athletic" Zręcin,
Współorganizatorzy: Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:
Start biegu oraz marszu: 20 marca 2016 r. godz. 13:00 w Zręcinie przy ulicy Przylaski obok Krzyża Partyzanckiego (GPS: 49°40'22.9"N 21°39'37.9"E),
Biuro zawodów otwarte w godzinach 11:00-12:30 przy remizie OSP Żeglce (GPS: 49°39'40.7"N 21°39'11.3"E),
O 12:30 zbiórka uczestników pod remizą OSP Żeglce i przewóz na miejsce startu.

IV. TRASA:
Dystans: ~ 4 km (ta sama trasa dla biegu oraz marszu nordic walking)
Bieg ma charakter biegu przełajowego - górskiego.

V. UCZESTNICTWO:
Udział w biegu oraz marszu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 20.03.2016 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

VI. ZGŁOSZENIA:
Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: http://goo.gl/forms/ZKn8UC2JHF
Limit uczestników 100 osób.
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 19 marca 2016 r. bądź do czasu osiągnięcia limitu. Po tym terminie jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty możliwe będzie zapisanie się do biegu w biurze zawodów przy remizie OSP Żeglce.
Lista uczestników będzie aktualizowana co kilka dni i dostępna na forum klubu: facebook.com/groups/1028560907171366/

VII. FINANSOWANIE:
Opłata startowa wynosi 5 zł (brutto) płatne gotówką w dniu biegu w biurze zawodów.

VIII. POMIAR CZASU:
Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

IX. KLASYFIKACJE:
- generalna K i M dla biegu
- generalna K i M dla marszu nordic walking

X. NAGRODY:
Wszystkie osoby, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych.
Dla pierwszych 5 kobiet i mężczyzn w biegu oraz 3 pierwszych kobiet i mężczyzn w marszu nordic walking przewidziane są pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,
- Po ukończeniu biegu oraz marszu odbędzie się krótka prezentacja dotycząca Żołnierzy Wyklętych,
- Planowane jest wystąpienie i przemowa Posła RP Piotra Babinetza,
- Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Zawodnicy biegu oraz marszu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,
- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach,
- Organizator nie ubezpiecza zawodników - wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,
- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

Więcej informacji można uzyskać pod
FB: facebook.com/groups/1028560907171366/
Prezes KB "Athletic" Zręcin - Jan Rodzinka, tel. 517187230

 

Uwaga !!! Mieszkańcy Żeglec chętni do udziału w biegu proszeni są zapisanie się w jak najszybszym terminie.

Uwaga!!! Został osiągnięty limit uczestników 100 osób! Jednak ze względu na duże zainteresowanie biegiem oraz marszem, limit ten został powiększony o kolejne 100 pakietów. W skład których wchodzi tylko numer startowy (bez medalu okolicznościowego). Zapisy wciąż są możliwe do osiągnięcia limitu - 200 zawodników.

 

 

ZAPISY NA http://goo.gl/forms/ZKn8UC2JHF

 

GW