• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Zawiadomienie

Opłaty za I ratę podatku rolnego i od nieruchomości pobierane będą w Domu Ludowym w Żeglcach w następujących dniach:

- 12 marca 2016 r. (sobota) w godz. 9.00 – 13.00

- 14 marca 2016 r. (poniedziałek)

w godz. 9.00 – 11.30 oraz 16.30 – 18.30

- 15 marca 2016 r. (wtorek)

w godz. 8.30 – 11.00 oraz 16.00 – 18.00

GW