• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

W minioną sobotę odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Brało w nich udział 4 zaprzyjaźnione jednostki; OSP Szczepańcowa, OSP Bóbrka, OSP Sulistrowa i OSP Żeglce.

Ćwiczenia odbywały się na terenie dawnego Iglopoolu w Bóbrce i polegały głównie na sprawdzeniu podstawowych umiejętności.

 

„Płomieniami” objęta była dość duża hala, w której płonął dach, dlatego do gaszenia były potrzebne drabiny,  rozłożono ich 3. Gaszony budynek musiał zostać sprawdzony przez strażaków, jednak duże zadymienie wymusiło użycie aparatów ODO. Dodatkowo ranna została jedna osoba, której udzielono profesjonalnej pomocy.

 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym te ćwiczenia były możliwe i jednocześnie cieszymy się, że mieliśmy możliwość wspólnych ćwiczeń, które pozwolą nam doskonalić nasze umiejętności.