Drukuj

Ruszyły zapisy do Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 2017. Nasza miejscowość posiada zakładkę na na stronie głównej https://tropemwilczym.pl lub pod adresem

http://tropemwilczym.pl/bieg/zeglce/

i tam właśnie będą odbywać się zapisy do naszego Biegu.

Patronat medialny Biegu pełnią zeglce.pl i terazkrosno.pl

 

W naszym biegu rywalizacja odbywać będzie się na trzech dystansach:

Bieg 1963 metry - kategoria open kobiet i mężczyzn, (30 osób)

Bieg 6 km - kategoria kobiet i mężczyzn, (60 osób)

Marsz Nordic Walking - kategoria kobiet i mężczyzn (30 osób)

UWAGA: Możliwy jest udział większej ilości uczestników, jednak po przekroczeniu limitów w każdej z kategorii zawodnicy nie otrzymają pakietów startowych „Tropem Wilczym” lecz jedynie medale ufundowane przez organizatorów. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 22 lutego 2017 r. bądź do czasu osiągnięcia limitu. Po tym terminie jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty możliwe będzie zapisanie się do biegu w biurze zawodów przy remizie OSP Żeglce. Prosimy te osoby po przekroczeniu limitu o zapisanie się w zakładce kontakt z sołtysem na www.zeglce.pl Będzie to dla nas ułatwieniem przy przygotowaniu odpowiedniej ilości pamiątkowych medali. W tym przypadku opłata startowa wyniesie 25 zł. Lista uczestników będzie aktualizowana co kilka dni i dostępna www.zeglce.pl

Wobec powyższego proszę śledzić stronę www.zeglce.pl i http://tropemwilczym.pl/bieg/zeglce/

Regulamin Biegu poniżej.

 

Regulamin Biegu Tropem Wilczym ŻEGLCE 2017

 

  1. CEL IMPREZY:

- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: LKS „Błękitni” Żeglce, Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce.

III. TERMIN I MIEJSCE:
Start biegu oraz marszu:

Bieg 1963 m – stadion LKS „Błękitni” Żeglce

Bieg i Marsz Nordic Walking – Dom Strażaka w Żeglcach,

Biuro zawodów otwarte w godzinach 10:30-11:30 przy remizie OSP Żeglce (GPS: 49°39'40.7"N 21°39'11.3"E),

O 11:30 zbiórka uczestników pod remizą OSP Żeglce i przejście na miejsce startu.

IV. TRASA:
Dystans: 1963 m oraz 6 km (ta sama trasa dla biegu oraz marszu nordic walking)
Bieg ma charakter biegu przełajowego - górskiego.

V. UCZESTNICTWO:

Udział w biegu oraz marszu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 26.02.2107  r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

VI. ZGŁOSZENIA:

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: Tropem Wilczym oraz odnośnik zeglce.pl Limit uczestników 120 osób. (30 osób Nordic Walking, 30 osób dystans 1963 m, 60 osób dystans 6000 m) Możliwy jest udział większej ilości uczestników, jednak po przekroczeniu limitu zawodnicy nie otrzymają pakietów startowych „Tropem Wilczym” lecz jedynie medale ufundowane przez organizatorów. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 22 lutego 2017 r. bądź do czasu osiągnięcia limitu. Po tym terminie jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty możliwe będzie zapisanie się do biegu w biurze zawodów przy remizie OSP Żeglce. Prosimy te osoby po przekroczeniu limitu o zapisanie się w zakładce kontakt z sołtysem na www.zeglce.pl Będzie to dla nas ułatwieniem przy przygotowaniu odpowiedniej ilości pamiątkowych medali. W tym przypadku opłata startowa wyniesie 25 zł. Lista uczestników będzie aktualizowana co kilka dni i dostępna www.zeglce.pl

VII. FINANSOWANIE:

Opłata startowa wynosi 20 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie Tropem Wilczym lub 25 zł płatne gotówka w biurze zawodów przed Biegiem.

VIII. POMIAR CZASU:

Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

IX. KLASYFIKACJE:
- generalna K i M dla biegu 1963 m

- generalna K i M dla biegu 6000 m
- generalna K i M dla marszu Nordic Walking

X. NAGRODY:

Pierwsze 120 zgłoszonych osób w pakiecie startowym otrzyma nr startowy, koszulkę oraz pamiątkowy medal. Pozostali numer startowy oraz medal ufundowany przez organizatorów. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. Dla zwycięzców w sześciu wymienionych kategoriach przewidziane są pamiątkowe puchary, dla miejsc 1-5 w każdej kategorii dyplomy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,

- Po ukończeniu biegu oraz marszu odbędzie się krótka prezentacja dotycząca Żołnierzy Wyklętych,

- Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

- Zawodnicy biegu oraz marszu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,

- Uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego,

- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach,

- Organizator ubezpiecza zawodników – polisa PZU,

- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,

- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,

- Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji trasy Biegu,

- Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zapisując się do udziału w Biegu lub Marszu akceptuje jego postanowienia.

Więcej informacji można uzyskać pod
www.zeglce.pl oraz www.tropemwilczym.pl