• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

 

3 czerwca o godzinie 16.00 wystartuje III Bieg i Marsz Nordic Walking o Puchar Sołectwa Żeglce. Trasa Biegu zbliżona będzie do trasy z poprzedniego roku i przebiegała będzie od stadionu Błękitnych Żeglce w stronę południową, przez drogę powiatową, terenami leśnymi do drogi gminnej na Podlasie, następnie drogami  gminnymi  Zadwór i kompleks Iglopolu do Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy – Zrenckiego, gdzie w bramie boiska asfaltowego znajdowała się będzie meta.

Rywalizacja będzie odbywała się w kilku kategoriach:

Kategoria OPEN mężczyzn w Biegu, kategoria OPEN kobiet w Biegu, kategoria OPEN kobiet w Marszu, kategoria OPEN mężczyzn w Marszu oraz kategorie najlepszych zawodników i zawodniczek mieszkańców Gminy Chorkówka.

Każdy zawodnik za udział w Biegu otrzyma pamiątkowy medal oraz posiłek i napoje, najlepsi natomiast nagrodzeni zostaną dyplomami i pucharami.

Zapisy do Biegu odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbtBJrUTMCmVRNSX3yFgEF7KobHj7KjLRZqFrdLgrjqwlinw/viewform?usp=sf_link

Szczegóły płatności za udział w Biegu, oraz inne ważne informacje znajdują się w Regulaminie (poniżej)

Organizatorzy Biegu: Rada Sołecka wsi Żeglce, OSP Żeglce, Żegleckie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  Żeglce " Że Chcę", Szkoła Podstaowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego, LKS "Błękitni Żeglce serdecznie zachęcają do udziału.

Przed Biegiem dla dorosłych o godzinie 15.30 odbędzie się Bieg dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Żeglcach.

Lista zapisanych uczestników co kilka dni aktualizowana będzie na stronie www.zeglce.pl

 

Regulamin III Biegu i Marszu Nordic Walking

o Puchar Sołectwa Żeglce

 

 

  1. CEL IMPREZY:

 

  • Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
  • Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • Promowanie terenów i walorów krajoznawczych sołectwa Żeglce.

 

  1. ORGANIZATORZY:

Organizator: Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce, Szkoła Podstawowa im. Karola Klobassy-Zrenckiego, Żegleckie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę”, LKS „Błękitni” Żeglce.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

Start biegu oraz marszu: 3 czerwca 2017 r. godz. 16:00 obok stadionu LKS „Błękitni” Żeglce (droga dojazdowa do stadionu) (GPS: 49°66'30"N 21°65'96"E), meta na boisku szkolnym SP Żeglce. Biuro zawodów otwarte w godzinach 14:30-15:30 przy remizie OSP Żeglce (GPS: 49°39'40.7"N 21°39'11.3"E),

O 15:30 zbiórka uczestników pod remizą OSP Żeglce i przejście na miejsce startu (około 500 m).

Start marszu Nordic Walking odbędzie się kilka minut po starcie Biegu.

O 15.30 odbędzie się również Bieg dla dzieci z Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w kategorii klas 0-3 i 4-6 (start z drogi za szkołą – meta w bramie szkolnego boiska asfaltowego. Zgłoszenia do tego biegu w Sekretariacie Szkoły Podstawowej.

IV. TRASA:
Dystans: ~ 6 km (ta sama trasa dla biegu oraz marszu Nordic Walking)
Bieg ma charakter biegu przełajowo-leśno-górskiego.

V. UCZESTNICTWO:

Udział w biegu oraz marszu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 03.06.2017 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

VI. ZGŁOSZENIA:

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbtBJrUTMCmVRNSX3yFgEF7KobHj7KjLRZqFrdLgrjqwlinw/viewform?usp=sf_link

na stronie www.zeglce.pl

Limit uczestników 120 osób.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 26 maja 2016 r. bądź do czasu osiągnięcia limitu. Po tym terminie jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty możliwe będzie zapisanie się do biegu w biurze zawodów przy remizie OSP Żeglce. Zapisanie się w dniu Biegu może spowodować, nie otrzymanie pamiątkowego medalu.

Każdy uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy online automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów na potrzeby wykorzystania ich w III Biegu o Puchar Sołectwa Żeglce oraz akceptuje Regulamin Biegu.

Lista uczestników będzie aktualizowana co kilka dni i dostępna na www.zeglce.pl i facebook nasze żeglce

VII. FINANSOWANIE:

Opłata startowa wynosi 15 zł (brutto) płatne przelewem na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstswowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach o numerze 88 8636 1031 3003 1502 9247 0001 lub gotówką w dniu biegu 20 zł (brutto) w biurze zawodów.

W tytule przelewu należy podać: Bieg – imię i nazwisko zawodnika. Brak opłaty do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń elektronicznych (26 maja) spowoduje wykreślenie zawodnika z listy startowej.

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz ciepły posiłek i napoje.

 

VIII. POMIAR CZASU:

Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

 

IX. KLASYFIKACJE:
- open K i M dla biegu
- open K i M dla marszu Nordic Walking

- kategoria najlepszych zawodników Biegu mieszkańców Gminy Chorkówka K i M

- kategoria najlepszych zawodników Nordic Walking mieszkańców Gminy Chorkówka K i M

- kategoria uczniów klas 0-3 dziewcząt i chłopców,

- kategoria uczniów klas 4-6 dziewcząt i chłopców,

 

X. NAGRODY:

Pierwsze 120 zgłoszonych osób w pakiecie startowym otrzyma nr startowy oraz pamiątkowy medal.

Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych.
Dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn w biegu oraz 3 pierwszych kobiet i mężczyzn w marszu Nordic-Walking przewidziane są pamiątkowe puchary oraz dyplomy i nagrody rzeczowe. W kategoriach najlepszych zawodników mieszkańców Gminy Chorkówka przewidziane są również nagrody rzeczowe i puchary.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

ü Organizator zapewnia ciepły posiłek na mecie.

ü Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

ü Zawodnicy biegu oraz marszu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,

ü Uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego,

ü Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody, kontuzje poniesione przez uczestników przed, w trakcie i po zawodach,

ü Organizator nie ubezpiecza zawodników - wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie,

ü Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,

ü Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,

ü Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.

ü  Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy w przypadku złych warunków atmosferycznych.

 

W razie niejasności proszę o kontakt pod numerem telefonu 663139193