• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

 

Regulamin oraz lista zawodników poniżej. Zgłoszenia są nadal przyjmowane.

REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO

O PUCHAR SOŁECTWA Żeglce

 

1. Organizator: Sołectwo Żeglce.

 

2. Cel imprezy:

-         możliwość bezpośredniego kontaktu miłośników gry w szachy,

-         wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy,

-         promowanie gry w szachy na szczeblu gminnym.

 

3. Termin i miejsce turnieju: 3 maja 2017 r. - środa, godz. 15:00

Sala Domu Ludowego w Żeglcach.

 

4. System rozgrywek:

Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund

(20 minut na zawodnika / 40 minut na partię) w kategorii indywidualnej.

 

5. Warunki uczestnictwa:

-         w turnieju mogą brać udział mieszkańcy Sołectwa Żeglce Gminy Chorkówka,

-         zgłoszenia przyjmuje Grzegorz Węgrzynowski pod numerem 663139193,

-         zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania uczestników (co ułatwi nam przygotowanie turnieju)

 

6. Ocena i sędziowanie:

-         przewodniczącym Komisji Sędziowskiej i zarazem prowadzącym turniej będzie pan Artur Jasłowski.

 

7. Nagrody:

Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. Zwycięzca otrzymuje puchar. Nagrody funduje Sołectwo Żeglce.

 

8. Postanowienia końcowe:

  1. bliższe informacje można uzyskać w  pod w/w numerem,
  2. organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie wynikających z jego potrzeb.

Lista zgłoszonych zawodników:

1. Sylwester Skalski

2. Jacek Dubis

3. Krzysztof Rachwał

4. Marcin Laskoś

5. Magdalena Szczur

6. Michał Frużyński

7. Jakub Uliasz

8. Adrian Winiarski

9. Piotr Cyburt

10. Remigiusz Węgrzyn

11. Dawid Biedroń

12. Tobiasz Węgrzyn