• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Gmina Chorkówka będzie starała się o pozyskanie funduszy na rewitalizację zdegradowanych obiektów. Jednym z takich obiektów na terenie naszej gminy jest budynek starej szkoły w Żeglcach. Jest to obiekt zabytkowy, dlatego nie może zostać po prostu zburzony, a jego remont musi zostać przeprowadzony w wyjątkowo staranny sposób. Dotychczas koszt odbudowy przekraczał możliwości finansowe Gminy. Wraz z projektem rewitalizacji, pojawia się szansa na zdobycie dofinansowania, które może pokryć odbudowę starej szkoły w stu procentach. Dlatego Żegleckie Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce „Że Chcę” prosi mieszkańców Żeglec i innych miejscowości Gminy Chorkówka o poparcie inicjatywy „Rewitalizacja założenia dworskiego i parku Klobassów-Zrenckich w Żeglcach”, który mógłby objąć między innymi:

- odbudowę budynku starej szkoły,

- zagospodarowanie terenów należących dawniej do parku dworskiego, w tym obejścia szkoły, placu przy Domu Strażaka,

- budowę chodnika na odcinku szkoła-skrzyżowanie.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły, warunki lokalowe szkoły, oraz walory estetyczne i funkcjonalność przestrzeni publicznej w naszej Wsi.

Bardzo prosimy nie tylko mieszkańców Żeglec, ale też Chorkówki i Leśniówki i innych miejscowości o wyrażenie poparcia dla tej inicjatywy i podpisanie listy.

Dofinansowanie rewitalizacji starej szkoły w Żeglcach nie wyklucza, że inne miejscowości Gminy Chorkówka będą mogły uzyskać środki na inne cele w ramach tego samego programu.

Podpisanie listy nie wiąże się z żadnymi opłatami. Jest to wyłącznie wyraz poparcia dla pomysłu. Jeśli projekt zostanie zakwalifikowany, odbudowa starej szkoły zostanie sfinansowana w całości z funduszy unijnych i krajowych.

Listy zostały wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła, w Szkole Podstawowej w Żeglcach, w sklepach w naszej miejscowości Groszek i ABC oraz w Butiku w Zręcinie i Zielonym Koszyku w Kopytowej.

Żegleckie Stowarzyszenie

Rozwoju Wsi Żeglce

„Że Chcę”