• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Ogłoszenie 1/2016

 

Urząd Gminy w Chorkówce informuje, że w związku z planowaną w lutym br. zbiórką popiołu i odpadów paleniskowych,  worki na POPIÓŁ będzie można nabyć dnia 18 stycznia (tj. poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy Chorkówka, pok. nr 3, w godz. od 10.00 do 17.00.

 

Ogłoszenie 2/2016

 

Zawiadamia się mieszkańców wsi Żeglce, że w dniu 18 stycznia 2016 r. (poniedziałek) w godz. od 9.00 do 15.00 w Domu Strażaka w Żeglcach będą pobierane należności za obowiązkowe ubezpieczenia budynków i OC rolników oraz dobrowolne ubezpieczenia budynków, zwierząt i mienia.

Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia serca, dusze radością szczęścia i wesela i czystych wielkich wzruszeń „ (K. Chojecka)

Tymi wzruszającymi słowami 6 stycznia 2016 roku rozpoczęło przedstawienie jasełkowe połączone z wspólnym śpiewaniem kolęd i łamaniem się opłatkiem.

LINK do filmu z Jasełek:

https://www.youtube.com/watch?v=BTRS5nKX-bs&feature=youtu.be

Jedno małe miejsce przy stole
Jedno miejsce dla wielu z Was 
W ręku trzymasz biały opłatek 
Milkną słowa, ucieka czas

Jasełka

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Żeglec oraz wszystkich chętnych spoza naszej miejscowości, tych dużych i tych małych na Jasełka, które odbędą się 06.01.2016 r. o godz. 16:30 w Domu Ludowym w Żeglcach.

 

W programie m. in.;

- występ mieszkańców Żeglec

- wspólne śpiewanie kolęd

- poczęstunek

Serdecznie zapraszamy!!!

Organizatorzy: Rada Sołecka, Sołtys, OSP Żeglce, Koło Gospodyń Wiejskich.

 

„Zaw­sze, ilek­roć uśmie­chasz się do swo­jego bra­ta i wy­ciągasz do niego ręce, jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy mil­kniesz, aby wysłuchać, jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy re­zyg­nu­jesz z za­sad, które jak żelaz­na obręcz ucis­kają ludzi w ich sa­mot­ności, jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy da­jesz od­ro­binę nadziei "więźniom", tym, którzy są przytłocze­ni ciężarem fi­zyczne­go, mo­ral­ne­go i ducho­wego ubóstwa, jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, kiedy roz­pozna­jesz w po­korze, jak bar­dzo zni­kome są two­je możli­wości i jak wiel­ka jest two­ja słabość, jest Boże Na­rodze­nie. Zaw­sze, ilek­roć poz­wo­lisz by Bóg po­kochał in­nych przez ciebie, zaw­sze wte­dy, jest Boże Na­rodze­nie.

 

Matka Teresa z Kalkuty

W imieniu Swoim oraz Rady Sołeckiej nawiązując do wyżej wymienionych słów chciałbym życzyć naszym mieszkańcom i ich rodzinom by Boże Narodzenie w ich otoczeniu trwało jak najdłużej.

GW

6 grudnia 2015 r. odbyło się Zebranie Wiejskie podsumowujące działalność sołectwa Żeglce w 2015 r.

W zebraniu wzięło udział 52 osoby; w tym sołtys – Grzegorz Węgrzynowski, radny – Tadeusz Malik, Rada Sołecka oraz mieszkańcy.

Porządek Zebrania Wiejskiego przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie porządku
  2. Powitanie uczestników Zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz jego Sekretarza.