• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

W dniach 18-19 czerwca 2016 r., odbędzie się dwudniowa wycieczka do Lwowa.

Program wycieczki przedstawia się następująco:

Sobota 18 czerwca:

- wyjazd godzina 5.00

- przyjazd do Lwowa, zwiedzanie:

1. Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich,

2. Wysoki Zamek (Kopiec Unii Lubelskiej),

Zawiadomienie

Opłaty za I ratę podatku rolnego i od nieruchomości pobierane będą w Domu Ludowym w Żeglcach w następujących dniach:

- 12 marca 2016 r. (sobota) w godz. 9.00 – 13.00

- 14 marca 2016 r. (poniedziałek)

w godz. 9.00 – 11.30 oraz 16.30 – 18.30

- 15 marca 2016 r. (wtorek)

w godz. 8.30 – 11.00 oraz 16.00 – 18.00

GW

Urząd Gminy w Chorkówce informuje, że worki na POPIÓŁ (wszystkie ponad limit - w cenie 4 zł szt.), od dnia 9 lutego 2016 roku można nabywać w Firmie USŁUGOWY ZAKŁAD TRANSPORTOWY Anatol Klatka w Świerzowej Polskiej, ul. Szkolna 47, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 – 13.00 .
Ponadto informuje się, że w związku z planowaną w lutym br. zbiórką popiołu i odpadów paleniskowych,  worki na POPIÓŁ będzie można nabyć dnia 8 lutego (tj. poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy Chorkówka, pok. nr 9, w godz. od 13.00 do 17.00.

Regulamin

I. CEL IMPREZY
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: Klub Biegacza "Athletic" Zręcin,
Współorganizatorzy: Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce.

UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU ROZDAWANIA MARCHWI Z WTORKU NA ŚRODĘ ZE WZGLĘDU NA ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ.

3 lutego (środa) w godzinach od 8-00 do 11-00 oraz od 16-00 do 17-30 dla mieszkańców Żeglec rozdawana będzie marchew, osoby zainteresowane prosimy o odbiór.

Proszę o rozpowszechnienie tejże informacji.

GW

29 lutego 2016 r. (tj. poniedziałek)

w godzinach 10.00 – 12.30 i 18.00 – 20.00

oraz 1.03.2016 r. (tj. wtorek)

w godzinach 16.00 – 19.00

w Domu Ludowym w Żeglcach mieszkańcy będą mogli odebrać nakazy płatnicze podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2016.

Proszę o odbiór w wyznaczonych terminach.

GW

Urząd Gminy w Chorkówce informuje mieszkańców wsi Żeglce, że dnia 18 stycznia 2016 r. (tj. poniedziałek) w Domu Strażaka w Żeglcach, w godzinach od 8.00 do 16.00 będą wydawane worki na odpady segregowane oraz nalepki na worki na I i II kwartał 2016 r.

Prosi się wszystkich właścicieli nieruchomości o odbiór ww. materiałów.

W przypadku ich nieodebrania w wyznaczonym terminie – proszę kierować się po ich odbiór tylko i wyłącznie do punktu zlokalizowanego w Firmie: Usługowy Zakład Transportowy Anatol Klatka, w Świerzowej Polskiej, ul. Szkolna 47, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 13.00.

Wójt Gminy

mgr inż. Andrzej Koniecki

 

UWAGA !!!

W OGŁOSZENIU Z URZĘDU GMINY, KTÓRE JEST ZAWIESZONE NA TABLICACH INFORMACYJNYCH ORAZ W „MOTYLU” WKRADŁ SIĘ BŁĄD. POJAWIŁA SIĘ TAM INFORMACJA, ŻE WORKI BĘDĄ WYDAWANE W DOMU LUDOWYM.

INFORMUJĘ, ŻE WORKI WYDAWANE BĘDĄ W DOMU STRAŻAKA.

Proszę również o szybkie rozpowszechnienie tej informacji wśród rodzin i znajomych.

GW

W dniu 24 lutego (środa) o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Żeglcach odbędzie się Zebranie Wiejskie,

podczas którego poruszane będą m. in. następujące tematy:

 

- podział środków na drogi w 2016 r.,

 

- budowa kaplicy cmentarnej,

 

- zagospodarowanie uprzątniętej działki obok Domu Strażaka,

 

- sprawy oświetlenia sołectwa oraz sprawy bieżące.

 

Proszę o rozpowszechnienie tych informacji.

 

GW

Ogłoszenie 1/2016

 

Urząd Gminy w Chorkówce informuje, że w związku z planowaną w lutym br. zbiórką popiołu i odpadów paleniskowych,  worki na POPIÓŁ będzie można nabyć dnia 18 stycznia (tj. poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy Chorkówka, pok. nr 3, w godz. od 10.00 do 17.00.

 

Ogłoszenie 2/2016

 

Zawiadamia się mieszkańców wsi Żeglce, że w dniu 18 stycznia 2016 r. (poniedziałek) w godz. od 9.00 do 15.00 w Domu Strażaka w Żeglcach będą pobierane należności za obowiązkowe ubezpieczenia budynków i OC rolników oraz dobrowolne ubezpieczenia budynków, zwierząt i mienia.