• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Dolina Chochołowska

Uczestnicy wycieczki do Doliny Chochołowskiej przesyłają mieszkańcom naszej wioski pozdrowienia.

(PRIMA APRILIS) Kolejny akt wandalizmu w naszej gminie. Niestety tym razem wydarzył się w naszej wiosce.

Koło Gospodyń Wiejskich Żeglce

 

w dniu 1 kwietnia 2017 r. w godzinach od 13,00 do 17,00

18 marca 2017 r. w Domu Ludowym w Żeglcach odbyło się Zebranie Wiejskie

 

W zebraniu wzięło udział  42 osoby; w tym Wójt Gminy Chorkówka – Andrzej Koniecki, sołtys – Grzegorz Węgrzynowski, radny – Tadeusz Malik, Rada Sołecka oraz mieszkańcy.

W sobotę 1.04.2017 r. odbędzie się wycieczka do Doliny Chochołowskiej.

 

Plan wycieczki:

Proszę o rozpowszechnienie poniższych informacji.