• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę" zaprasza na otwarte warsztaty historyczne

W miniony weekend, 22 i 23 września, sympatycy żegleckich wycieczek mieli okazję zwiedzić tereny zachodniej Ukrainy.

Prosimy o przywożenie odpadów w godzinach wskazanych w ogłoszeniu.

 

W marcu b.r. Ochotnicza Straż Pożarna w Żeglcach złożyła wniosek na konkurs grantowy ogłoszony przed Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.

Zapraszamy do udziału.

OGŁOSZENIE dotyczące dotacji w zakresie wymiany kotłów opalanych węglem lub drewnem na gazowe kotły kondensacyjne