• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

 

2 lutego w Domu Strażaka

odbędzie się zebranie sprawozdawcze

OSP Żeglce za 2012 rok.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 02.02.2013 r., w sali Domu Strażaka w Żeglcach, odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Żeglce. Brali w nim udział druhowie, sympatycy a także zaproszeni goście, którymi byli:

  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu OSP w Szczepańcowej - dh Kazimierz Gładysz

  • Sołtys wsi Żeglce - Tadeusz Malik

  • Nowy Prezes Zarządu LKS „Błękitni” Żeglce - Tomasz Serwa

  • Były Prezes Zarządu LKS „Błękitni” Żeglce a obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LKS „Błękitni” Żeglce – Janusz Frużyński

  • Delegacja z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Głowience, której przewodniczył dh Marian Płoucha.

Zarząd oraz druhowie OSP Żeglce dziękują mieszkańcom za wsparcie okazane jednostce w związku z wydaniem kalendarza na 2013 rok.