• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

W sobotę 11 marca w Żeglcach kilkakrotnie dochodziło do podpalenia traw. W jednym przypadku zagrożony był budynek mieszkalny, ochotnicy w ostatnim momencie zatrzymali żywioł. W czasie akcji nieomal doszło do tragedii. Ogień otoczył strażaka, który na szczęście nie doznał obrażeń i skończyło się na uszkodzeniu hełmu i nadpaleniu elementów oznakowania munduru. W sprawę zaangażowała się policja.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeglcach zwraca się z gorącą prośbą do druhów strażaków, ich rodzin i sympatyków o przekazanie 1% z kwoty podatku - obliczanego przy rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) - na rzecz naszej jednostki. Za uzyskane z darowizny pieniądze będziemy mogli zakupić niezbędny do realizacji zadań statutowych sprzęt, wyposażenie oraz umundurowanie.

Aby kwota, o której darowanie prosimy trafiła do nas w wyżej ustalonej formie – w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2011 – jako organizację Pożytku Publicznego należy wpisać:

Numer KRS 0000116212, kwotę darowizny oraz w rubryce „Cel szczegółowy 1%”: OSP Żeglce, pow. Krosno, woj. Podkarpackie

Zarząd OSP Żeglce zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków OSP na sprawozdawcze zebranie, które odbędzie się w sobotę 4.02.2012 w sali Domu Strażaka w Żeglcach o godzinie 1800.

W dniu 4.02.2012 r. w sali Domu Strażaka w Żeglcach odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Żeglce. Brali w nim udział druhowie, sympatycy a także zaproszeni goście, którymi byli:
- Wójt Gminy Chorkówka - Andrzej Koniecki
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu OSP w Szczepańcowej - dh Kazimierz Gładysz
- Gminny Komendant OSP - dh Adam Łukaszewski
- Sołtys wsi Żeglce - Tadeusz Malik
- Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich - Halina Kochańska
- Prezes Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi - dh Tomasz Serwa

Ochotnicza Straż Pożarna w Żeglcach została powołana w 1929 roku jako odpowiedź na istniejące zagrożenia, głównie nękające wioskę pożary które trawiły ówczesne drewniane, niejednokrotnie pokryte strzechą, domostwa. Decyzją ówczesnego sołtysa oraz rady starszych powołano drużynę ratowniczą składającą się z ośmiu młodych mężczyzn. Pierwsze wyposażenie stanowiły siekiery, bosaki oraz tłumnice, zakupione ze składek miejscowej ludności. W 1935 roku zakupiono, również ze środków uzyskanych ze składek, pierwszą pompę ssąco-tłoczącą ciągnioną przez parę koni. OSP Żeglce szczęśliwie przetrwało wojenną zawieruchę oraz późniejszą okupację i aktywnie działało po zakończeniu II wojny światowej niosąc pomoc potrzebującym.

W latach 60-tych dzięki staraniom ówczesnego prezesa Edwarda Sajdaka oraz naczelnika Józefa Kuruca OSP w Żeglcach otrzymało pierwszy samochód pożarniczy którym był GAZ 63. Jednostka stała się bardziej mobilna i mogła sprawniej pomagać mieszkańcom gminy.

Lata 70-te zaowocowały podjęciem decyzji o budowie Domu Strażaka w Żeglcach. Budowa ruszyła w 1976 roku, duży wkład w realizację projektu miała miejscowa ludność, PZU Życie (pokryło 50% kosztów budowy) której dyrektorem był Grzegorz Wójtowicz, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Krośnie oraz Gmina Chorkówka. W 1987 roku oddano do użytku remizę a niewiele później OSP Żeglce otrzymało z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie średni, gaśniczy, samochód wysokiej mobilności terenowej STAR 266 GBM 3/8, wraz z wyposażeniem, który dzielnie służy po dziś dzień.

2007 rok zapamiętany będzie w OSP Żeglce jako bardzo smutny okres, a to za sprawą tragicznej śmierci naszego kolegi, druha Zbigniewa Wilka, jest to dla nas bardzo bolesna strata.

W 2009 roku przy OSP Żeglce powołano do życia Jednostkę Operacyjno-Techniczną (JOT) która jest przygotowana do niesienia fachowej pomocy potrzebującym. Osoby tworzące jednostkę są zapalonymi strażakami-ochotnikami, poświęcają swój czas aby podnosić swe umiejętności, po to by móc szybciej i skuteczniej nieść pomoc nie tylko w swojej miejscowości ale na terenie całej gminy.

Skład Zarządu OSP w Żeglcach:
Prezes: Jan Wierdak
Naczelnik: Jarosław Kasza
Wiceprezes: Stanisław Foremny
Z-ca naczelnika: Mariusz Wityński
Sekretarz: Beata Przybyła
Skarbnik: Grzegorz Wasłowicz
Członek, gospodarz jednostki: Katarzyna Wasłowicz

(Zarząd OSP Żeglce)