• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

UKS Dworek Żeglce - LKS Błyskawica Leśniówka   10:5

W niedzielę 2 września Klub HDK przy OSP Zręcin wraz z RCKiK w Rzeszowie zorganizował zbiórkę krwi. Na apel odpowiedziało 28 krwiodawców, z czego 22 zostało zakwalifikowanych do oddania życiodajnej substancji, która w ilości 9,9 litra pomoże ratować czyjeś życie i zdrowie.

Zachęcamy do odwiedzania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krośnie (szpital przy ul. Korczyńskiej), gdzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1100 można podzielić się darem życia.

Zapraszamy członków Klubu HDK PCK w Żeglcach na zebranie, które odbędzie się w poniedziałek 14 maja w Klubie Młodzieży o godzinie 1800.

Oddając krew spełniasz najpiękniejszy czyn. Ratujesz zagrożone życie! – Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zręcinie zachęca do udziału w akcji oddawania krwi. Najbliższa zbiórka odbędzie się w niedzielę 02 września w godzinach od 9:00-13:00. Miejscem akcji będzie świetlica OSP w Zręcinie. Obsługę medyczną zapewni personel z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Rzeszowa.
Serdecznie zapraszamy!

We wtorek 28 lutego 2012 w Sali Narad Domu Nauczyciela w Krośnie odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału Rejonowego PCK w Krośnie. Zebranie otworzył Prezes ustępującego Zarządu lek. med. Władysław Tlałka, który powitał honorowych gości, którymi byli:
senator Alicja Zając - Prezes Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie,
Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna,
Andrzej Guzik - Wicestarosta Krośnieński,
Bronisław Ślączka - Członek Honorowy PCK,
Jolanta Matys - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.