• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

„Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać”

 

73 lata temu, 1 sierpnia rozpoczęło się Powstanie Warszawskie.  O godzinie 17°° oddziały Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej przystąpiły do realizacji zadań objętych planem "Burza". Na początku powstania walczącym udało się opanować wiele obiektów we wszystkich dzielnicach Warszawy. Historycy podają, iż w pierwszym szturmie o godzinie "W" wzięło udział od 1500 do 3500 żołnierzy [z 45.000 żołnierzy warszawskiej AK tylko tylu było uzbrojonych]. Niestety bardzo słabe uzbrojenie walczących spowodowało, iż już w wyniku pierwszego uderzenia straty były bardzo wysokie - blisko 2000 zabitych i rannych. Niektóre oddziały AK już 1 VIII wieczorem praktycznie przestały istnieć...Powstanie upadło po 63 dniach.

"Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary"

 

Masowe zbrodnie popełnione w latach 1943-45 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Polakach, którzy zamieszkiwali tereny Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej określane są mianem Zbrodni Wołyńskiej. Apogeum tych ataków nastąpiło 11 lipca 1943 r., gdy oddziały UPA w skoordynowany sposób zaatakowały około 150 polskich miejscowości, zabijając wówczas 10-12 tys. ich mieszkańców. „Rzeź wołyńska” uznawana jest za jedno z najtragiczniejszych wydarzeń II wojny światowej.

14 sierpnia 2017 r., organizowany jest wyjazd w Tatry słowackie – Dolina Pięciu Stawów Spiskich

W dniach 9 – 10 (sobota – niedziela) września 2017 odbędzie się wycieczka na Ukrainę.

W dniu 24 lipca (poniedziałek) lub 25 lipca (wtorek), mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku drogi Żeglce Debrza.

W sobotnie, upalne popołudnie duża grupa mieszkańców Żeglec porządkowała plac obok Domu Strażaka. Wśród sprzątających znaleźli się zarówno członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich, uczniowie Szkoły Podstawowej w Żeglcach, przedstawiciele Stowarzyszenia „Że Chcę” oraz osoby spoza organizacji. Bardzo cieszymy się, że wygląd naszej miejscowości nie jest obcy jej mieszkańcom, a takie akcje tylko zbliżają i integrują ludzi.