• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

15 kwietnia 2023 odbędzie się I Bieg Pamięci Jana Rodzinki. Aktualna lista startowa kształtuje się następująco:

Bieg na 8 km:
1 Konrad Bil - Jedlicze (Podkarpacie Jedlicze)
2 Norbert Bil - Jedlicze (Podkarpacie Jedlicze)
3 Marcin Rępalski - Krościenko Wyżne (Brygada RR)
4 Agata Rępalska - Krościenko Wyżne
5 Mateusz Pełdiak - Krosno (Athletic Zręcin)
6 Franciszek Wasyl - Cieklin (Tytus Team)
7 Paulina Szurlej - Haczów
8 Anna Święch - Strzyżów (Podium)
9 Piotr Ryba - Dębica (Maratończyk Dębica)
10 Beata Kandefer - Korczyna (Athletic Zręcin)
11 Daniel Skalski - Żeglce (Błękitni Żeglce)
12 Adrian Wolski - Żeglce (Błękitni Żeglce)
13 Tomasz Skóra - Krosno
14 Piotr Pietruszka - Jasło
15 Dawid Golonka - Jasło
16 Monika Pyter - Świerzowa Polska
17 Andrzej Mercik - Łężany
18 Katarzyna Furman - Długie
19 Marcin Kobak - Żeglce (Błękitni Żeglce)
20 Sabina Wielgosz - Łajsce
21 Agnieszka Henzel - Jasło
22 Łukasz Kołodziej - Jasło
23 Dariusz Błażejewski - Świerzowa Polska
24 Grażyna Leńczuk - Jasło (Beskidzkie Rysie Running Team)
25 Anna Świątek - Krosno
26 Barbara Świątek - Krosno
27 Agnieszka Pelczar - Głowienka
28 Ewa Hejnar - Korczyna
29 Magdalena Kowal - Krosno
30 Jacek Kulig - Jasło
31 Marcin Kulig - Jasło
32 Joanna Smoleń - Zręcin
33 Marcin Kisielewicz - Krosno (Athletic Zręcin)
34 Paweł Guzik - Krosno (KB Krościenko Wyżne)
35 Stanisław Twaróg - Krosno (KTC Krosno)
36 Joanna Cieśla - Jedlicze
37 Aneta Klocek - Krosno
38 Marta Prajzner  - Krościenko Wyżne
39 Szymon Szmist - Szczepańcowa (Athletic Zręcin)
40 Andrzej Reczkowski - Nienaszów (Athletic Zręcin)

Marsz NW na 5 km:
41 Krystian Jaracz - Siedliska Żmigrodzkie (Athletic Zręcin)
42 Marek Podraza - Gorlice (Gorlicka Grupa Biegowa)
43 Małgorzata Krawczyk - Żeglce (Jest Lepiej Częstochowa)
44 Krzysztof Krawczyk - Żeglce (Jest Lepiej Częstochowa)
45 Robert Lis - Korczyna
46 Marek Sokołowski - Rymanów Zdrój (PTG Sokół Rymanów)
47 Piotr Dedowicz - Bóbrka (Błękitny Nafciarz)
48 Małgorzata Dedowicz - Bóbrka
49 Barbara Dobosz - Żeglce
50 Agata Munia - Kopytowa
51 Iwona Kijek - Krosno
52 Agnieszka Buczyńska - Świerzowa Polska (Dorsum)
53 Justyna Kuliga - Korczyna
54 Jolanta Rybka - Jasło (NW Team Jasło)
55 Andrzej Nitka - Łaski (NW Team Jasło)
56 Tadeusz Wójcik - Jasło (NW Team Jasło)
57 Marta Wiśniewska - Jasło (NW Team Jasło)
58 Zofia Dobosz - Żeglce (Błękitni Żeglce)
59 Michał Florek - Kraków
60 Marta Sawicka - Krościenko Wyżne (NW Dwa Kije w Dębinie)

 

W najbliższą sobotę tj. 18 marca 2023, zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w sprzątaniu naszego sołectwa.

Regulamin Biegu imienia Jana Rodzinki ŻEGLCE 2023

I. CEL IMPREZY:
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci znakomitego biegacza Jana Rodzinki.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: LKS ‘’Błękitni’’ Żeglce
Współorganizatorzy:  Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce, KGW Żeglce

III. TERMIN I MIEJSCE:
Start biegu oraz marszu:
Bieg i Marsz Nordic Walking – parking przy Domu Ludowym w Żeglcach,
Biuro zawodów otwarte w godzinach 14:00-15:30 w Domu Ludowym w Żeglcach
O 15:30 zbiórka uczestników na parkingu pod Domem Ludowym w Żeglcach.
Dystans: 8 km dla biegu oraz 5 km dla marszu Nordic Walking
Bieg ma charakter biegu przełajowego – górskiego po nawierzchni asfaltowej, kamienistej i trawiastej.

IV. UCZESTNICTWO:
Udział w biegu oraz marszu jest dobrowolny (zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 15 kwietnia 2023  r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do sprawdzenia daty urodzenia oraz pobrać numer startowy, co będzie oznaczało akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, a także podpisać oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w tym biegu.

V. ZGŁOSZENIA:
Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.zeglce.pl
Limit uczestników 50 osób. (15 osób Nordic Walking na dystansie 5 km, 35 osób Bieg na dystansie 8 km). Zgłoszenia elektroniczne przyjmowana będą do dnia 11 kwietnia 2023 r., bądź do czasu osiągnięcia limitu. Jeżeli limit osób nie zostanie osiągnięty, możliwe będzie zapisanie się na listę startową w dniu Biegu w godzinach otwarcia biura zawodów.
Uwaga: w przypadku braku zapisów w danej kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany limitów uczestników w poszczególnych kategoriach.
Lista uczestników będzie aktualizowana co kilka dni i dostępna www.zeglce.pl oraz na fanpage LKS Błękitni Żeglce 1960.

VI. FINANSOWANIE:
Opłata startowa wynosi:
    • 30 zł (brutto) płatne podczas rejestracji na stronie www.zeglce.pl  w terminie do dnia 11 kwietnia 2023 r.
    • 40 zł (brutto) płatne gotówką w biurze zawodów przed biegiem – dotyczy tylko osób rejestrujących się w dniu zawodów
Zawodnik zobowiązany jest do wykonania płatności do dnia 11 kwietnia 2023r, na konto LKS Błękitni Żeglce o numerze 16 8636 1031 2003 1500 6116 0001 (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska zawodnika i dopisku wpłata na Bieg). W przypadku braku opłaty we wskazanym terminie, zawodnik zostanie usunięty z listy startowej.

VII. POMIAR CZASU:
Na zawodach będzie obowiązywał ręczny pomiar czasu poszczególnych zawodników. Na trasie będą punkty kontrolne których pominięcie wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

VIII. KLASYFIKACJE:
- generalna K i M dla biegu 8000 m
- generalna K i M dla marszu Nordic Walking

IX. NAGRODY:
Pierwsze 50 zgłoszonych osób w pakiecie startowym otrzyma nr startowy,  oraz pamiątkowy medal. W przypadku startu w dwóch kategoriach uczestnik otrzymuje jeden medal. Pozostali  uczestnicy numer startowy. Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych. Dla pierwszej trójki w czterech wymienionych kategoriach przewidziane są pamiątkowe puchary, oraz dyplomy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek na mecie,
- Bieg oraz marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- Zawodnicy biegu oraz marszu mają obowiązek poruszania się tylko wytyczoną przez organizatora trasą oraz muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu,
- Uczestnicy Biegu po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego,
- Organizator nie odpowiada za wszelkie szkody materialne uczestników Biegu, zawodnicy zobligowani są do zabezpieczenia we własnym zakresie swoich wartościowych rzeczy,
- Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nie zapewnia ubezpieczenia NNW, które to zawodnicy powinni wykupić we własnym zakresie,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów,
- Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych modyfikacji trasy Biegu,
- Każdy zgłoszony zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i zapisując się do udziału w Biegu lub Marszu akceptuje jego postanowienia.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 501800731, 510251003 oraz na stronie www.zeglce.pl, LKS Błękitni Żeglce 1960 (facebook).

15 kwietnia 2023 odbędzie się I Bieg Pamięci Jana Rodzinki.

Głównym organizatorem Biegu jest LKS ‘’Błękitni’’ Żeglce, a współorganizatorami  Rada Sołecka, Urząd Gminy Chorkówka, KGW oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

XI Bieg Żołnierzy Wyklętych ''Tropem Wilczym'' Żeglce 2023.

Lista zgłoszonych zawodników (stan na 1.03.2023 na godz. 20:00).

W ubiegła sobotę 4 marca 2023 r. w naszym sołectwie odbyła się XI edycja ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym. Imprezę tę zorganizowaliśmy po raz siódmy, a na starcie zawodów stanęło ponad stu uczestników. 

Uprzejmie informujemy mieszkańców Sołectwa Żeglce,

11 marca 2023 roku o godz. 16:00 w Domu Ludowym w Żeglcach odbędzie się spotkanie wiejskie, na którym zostaną przedyskutowane najważniejsze dla naszej miejscowości sprawy a także podział środków na drogi i tematy bieżące.

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy naszego sołectwa zainteresowani otrzymaniem pomocy żywnościowej,

Podkategorie