• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Michał Frużyński, członek grupy artystycznej "Że Chcę" został powołany w dniu 29 marca 2018 r. na stanowisko doradcy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Otwarcie sezonu 21 kwietnia 2018 r.

W związku z nasilającą się aktywnością agentury rosyjskiej w Europie i ostatnich incydentach dyplomatycznych w dniach 2-3 kwietnia w niezamieszkałych rejonach Żeglec i Zręcina (Przylaski) odbędą się ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności i jeśli to nie jest konieczne nie opuszczanie domów. Równocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich przejawów aktywności obcej agentury do Urzędu Gminy.


Sympatyków BŻ zapraszamy do Łubna Szlacheckiego na spotkanie z tamtejszym Tajfunem.

Niósł krzyż, na nim skonał. To miał być koniec,

Dwa artykuły, które ukazały się na naszym portalu w dniu wczorajszym pod tytułami "Uwaga Mieszkańcy!" i "Mamy przedstawiciela w ministerstwie" były Prima Aprilisowym żartem. Przepraszamy osoby, które w jakiś sposób zostały obrażone lub wprowadzone w błąd.

Krótka wzmianka nt. mieszkańców naszego sołectwa, którzy przyczynili się do uratowania życia Zydów