• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Nadchodzą Święta Wielkanocne, które zawsze niosą przesłanie zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią i nadzieję, która zawieść nie może. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim mieszkańcom naszego sołectwa przeżycia Wielkanocy w atmosferze szczególnej radości i pokoju, zgody i pojednania, otwarcia na potrzeby innych, miłości rodzinnej, życzliwości przyjaciół i znajomych, a także zdolności do przebaczania, które jest drogą do pokoju.

Aby fakt Zmartwychwstania obudził w nas to co jeszcze uśpione, ożywił to co jeszcze martwe, a światło płynące od Zmartwychwstałego Chrystusa rozjaśniało każdy zakątek Waszych serc, i przyniosło Wam wiarę, nadzieję i miłość. Niech radość Wielkanocna wypełnia Wasze serca, i abyście mogli tą radością dzielić się ze wszystkimi, których spotkacie na co dzień. Niech te Święta upłyną w atmosferze spokoju i ciepłych rodzinnych spotkań.

 

Rada Sołecka, Sołtys, Radny, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz LKS „Błękitni” Żeglce.

20 marca 2016 na trasie Zręcin Przylaski – OSP Żeglce odbył się I Bieg Żołnierzy Wyklętych i Marsz Nordic Walking. Celem biegu było upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej, propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych oraz uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Na starcie stanęło 151 osób.

Organizatorami I Biegu Żołnierzy Wyklętych i Marszu Nordic Walking byli: Klub Biegacza „Athletic” Zręcin, Rada Sołecka Żeglce i OSP Żeglce.

Regulamin

I. CEL IMPREZY
- Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej,
- Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych,
- Uczczenie Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY:
Organizator: Klub Biegacza "Athletic" Zręcin,
Współorganizatorzy: Rada Sołecka Żeglce, OSP Żeglce.

Uwaga! Ważne informacje organizacyjne związane z I Biegiem Żołnierzy Wyklętych oraz Marszem Nordic Walking, proszę o zapoznanie się i przekazanie znajomym którzy również biorą udział w biegu/marszu.

 

1. MIEJSCE i Biuro zawodów:

Lokalizacja: Remiza OSP w Żeglcach (GPS: 49°39'40.7"N 21°39'11.3"E) w godz. 11.00 – 12.30 (wydawanie pakietów startowych, podpisywanie oświadczeń).

Start biegu oraz marszu: 20 marca 2016 r. godz. 13:00 w Zręcinie przy ulicy Przylaski obok Krzyża Partyzanckiego (GPS: 49°40'22.9"N 21°39'37.9"E),

 

godz. 12:15 – pierwszy przewóz uczestników spod remizy OSP Żeglce na miejsce startu.

godz. 12.30 – drugi przewóz uczestników spod remizy OSP Żeglce na miejsce startu.

W ramach rozgrzewki można będzie również pieszo przejść lub przebiec na miejsce startu (ok. 1,5 km).

29 lutego 2016 r. (tj. poniedziałek)

w godzinach 10.00 – 12.30 i 18.00 – 20.00

oraz 1.03.2016 r. (tj. wtorek)

w godzinach 16.00 – 19.00

w Domu Ludowym w Żeglcach mieszkańcy będą mogli odebrać nakazy płatnicze podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na rok 2016.

Proszę o odbiór w wyznaczonych terminach.

GW

W dniach 18-19 czerwca 2016 r., odbędzie się dwudniowa wycieczka do Lwowa.

Program wycieczki przedstawia się następująco:

Sobota 18 czerwca:

- wyjazd godzina 5.00

- przyjazd do Lwowa, zwiedzanie:

1. Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich,

2. Wysoki Zamek (Kopiec Unii Lubelskiej),

W dniu 24 lutego (środa) o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Żeglcach odbędzie się Zebranie Wiejskie,

podczas którego poruszane będą m. in. następujące tematy:

 

- podział środków na drogi w 2016 r.,

 

- budowa kaplicy cmentarnej,

 

- zagospodarowanie uprzątniętej działki obok Domu Strażaka,

 

- sprawy oświetlenia sołectwa oraz sprawy bieżące.

 

Proszę o rozpowszechnienie tych informacji.

 

GW

Zawiadomienie

Opłaty za I ratę podatku rolnego i od nieruchomości pobierane będą w Domu Ludowym w Żeglcach w następujących dniach:

- 12 marca 2016 r. (sobota) w godz. 9.00 – 13.00

- 14 marca 2016 r. (poniedziałek)

w godz. 9.00 – 11.30 oraz 16.30 – 18.30

- 15 marca 2016 r. (wtorek)

w godz. 8.30 – 11.00 oraz 16.00 – 18.00

GW

Urząd Gminy w Chorkówce informuje, że worki na POPIÓŁ (wszystkie ponad limit - w cenie 4 zł szt.), od dnia 9 lutego 2016 roku można nabywać w Firmie USŁUGOWY ZAKŁAD TRANSPORTOWY Anatol Klatka w Świerzowej Polskiej, ul. Szkolna 47, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 – 13.00 .
Ponadto informuje się, że w związku z planowaną w lutym br. zbiórką popiołu i odpadów paleniskowych,  worki na POPIÓŁ będzie można nabyć dnia 8 lutego (tj. poniedziałek) w budynku Urzędu Gminy Chorkówka, pok. nr 9, w godz. od 13.00 do 17.00.

Podkategorie